Уважаемые читатели!

Сайт не предполагает восстанавливать тексты всех предыдущих альманахов, будет дана информация о составе авторов, количестве страниц, тираже, месте издания. Все заинтересовавшие вас альманахи, их соавторы доступны в библиотеках города и края.

 

Полностью будет опубликован альманах 2014-го года и все последующие по мере их выхода в свет.

 

 

Cienījamie lasītāji!


Mēs neplānojam atjaunot mājas lapā visu almanahu tekstus, jo visi krājumi ir pieejamie mūsu bibliotēkās.

 

Būs informācija par autoru sastāvu, par metienu un lappušu skaitu. 2014. gada almanahs un visi jaunie krājumi būs publicēti visā pilnībā.

 

 

                            

                           

Подкатегории