Уважаемые читатели!

Вышел в свет юбилейный, двадцатый, альманах «Rēzekne».

По традиции знакомим вас с авторами, которые впервые опубликованы в новом сборнике.

 

 

 

Vija Cibule

 

Dzīvo un strādā Balvos. Beigusi Rēzeknes augstskolu. Dzeju raksta jau sen. Daudz lasa. Izraksta un krāj vērtīgas atziņas. Dzejoļi ievietoti grāmatā “Balvu rajonam 60” un kopkrājumā “Latgales sirdspuksti”. Patīk fotografēt, uzcept kādu garšīgu kūku.

Dzejas almanahā piedalās pirmo gadu.

 

. . .

Sīkas domas es palaižu vējā,

Lai tās aizlido vējam līdz.

Pati palieku, stāvu un klausos,

Gaidu brīdi vēl nākošo.

 

Tā mirkļi cits pie cita krājas

Un klusa sāpe sirdī dzīst.

Un ļaunos vārdus cenšos aizmirst,

Kas pāri gaišām domām krīt.

 

Cik vienkārši, cik neparasti

Un katru dienu savādāk;

Aiziet gadi, aizsteidz dienas,

Un tālāk griežas laika rats.

 

Dienas

Dienas nezūd,

Tās paliek mūsos.

Un paliek viss,

Kas pārdzīvots un justs.

 

Un tāpēc atkal,

Šorīt pamostoties,

Man gribas vaicāt –

Kāda diena būs?

 

Nav atbildes.

Skan tikai jautājums,

Jo pateikt to

Jau nevar it neviens.

Vien nodzīvotās stundas

Liks dienu just.

Un tad jau redzēsim –

Tā var vai nevar zust.

 

 

Dainis Krievāns

Viss, kas ar mani notiek, liek pašam par sevi brīnīties. Bieži ar interesi pārlasu savu un citu autoru darbus, ieklausos domās un mirkļos, kas it kā liek atdzimt no jauna. Nekas jau nepazūd un neizbeidzas, īpāši līdzcilvēku gaišie vārdi, tie paliek atmiņā, kas liek skanēt kādai smalkai stīgai. Šī skaņa, bagātina, piepilda ar dzīvesprieku un gandarījumu manu iekšējo pasauli.

Esmu literātu biedrības "Latgales ūdensroze" biedrs. Piedalījos dažos dzejas kopkrājumos, tādos kā "Pyura Skreine" un veltījums jaunlaulātajiem "Kad mīlestībā gredzenus mij".

Dzejas almanahā piedalos pirmo reizi, rakstu dažāda rakstura dzeju, arī tādu, kas ne katram var patikt. Ceru, ka katrā ir dzirksts, kas saka - ir kur sirdi piesiet.

 

Ik rīts

 

Ik rīts virs Tēvu zemītes

Ar jaunu dienu aust.

Un miglas baltos mākoņos

Liek skaidras domas paust.

 

 

Caur zariem laužas zelta stari,

Un takas kāri skudras min.

Vienalga kādus darbus dara,

Tās savu ceļu vienmēr zin.

 

Ik rīts virs Māras zemītes

Ar skaistu dienu aust.

Un dūnu baltos mākoņos

Liek jaunas domas aust.

 

Labvakar, Latvija!

 

Labvakar, Latgale! – mans laika gars,

šīs zemes mūžības koka zars.

Pie dabas altāra, kas zemē mirdz,

Tev pieder mana dāsnā sirds.

 

Ko lai sniedzu Tev, Latvija,

kas ir īstena latvieša zelts?

Vai sēkla, kas zemē dēstīta,

varbūt darbs, kas saulītē celts?

 

Ik grauds, ko ar darbu svētī,

sāk kā maizīte galdā zelt.

Ik grauds, ko guldu tev klēpī,

ļauj slinkumu negodā pelt.

 

Labvakar, Latvija - dzimtene mana,

ar dzintara jūras krastiem,

ar vītoliem upmalā augošiem,

stāvošiem sardzē kā mastiem!

 

 

 

 

 

Lidija Vasaraudze

 

Zilacainā Latgalīte!

 

Zilacainā Latgalīte,

Kā var tevi nemīlēt,

Tavus kalnus, tavas lejas,

Tavus laukus briedumā,

Likteņupi Daugaviņu,

Strautiņus un avotiņus!

 

Zilacainā Latgalīte!

Kā var tevi nemīlēt

Pavasara plaukumā,

Vasariņas krāšņumā,

Rudens lapu birumā,

Tāpat ziemas baltumā.

 

Zilacainā Latgalīte!

Savā sirdī tevi slēgšu,

Visu mūžu tevi teikšu,

Māras zeme, Latgalīte!

 

Vecā māja

Tā kā veca māmiņa

Stāv zem liepas mājiņa,

Gadu nastu mugurā.

Noliekusies vecā liepa,

Sagumusi senā māja.

Lielais koks ar zariem saviem

Piesedz māju vēju auriem.

Sen jau slēdzene nav vērta,

Pamesta ir tēvu sēta.

Pavasarī veco koku

Nosedz krāšņa ziedu rota,

Bites liepas zaros san,

Nav/a/ saimnieka vien tām.

Skumjas nomāc veco māju-

Nav vairs ziedu lasītāju.

 

 

 

Ernests Vilcāns

 

MĪĻAJIEM SVEŠUMĀ

 

„Latgales Māra” ar zeltīto krustu,

Aglonas Dievmāte aicinās visus,

Visus tuvos un gājputnus tālos,

Savās ligzdiņās atgriezties reiz.

 

Tas, kam Dzimtenes mājas ir mīļas

Un kam šūpulis Latgalē kārts,

Šajā dienā pie viesību galda

Dienu svēto lai sumināt var.

 

Visi zvani un zvaniņi zvanīs

Visos Latgales baznīcu torņos;

Aicinās agriezties tālos un tuvos

Dzimtās Latgales šūpulī vēl.

 

Steidziet visi no pasaules malām;

Mīļās mājas jūs aicina šurp,

Lai šai dienā pie mielasta galda

Varat laimīgi, gaidīti būt.

 

LATGALEI

Ai, Latgale, tu mīļā, dārgā,

Tev vajadzīgi vīri tādi,

Kas zemi art un ecēt prot vēl

Un graudus ražīgus šai zemē mest.

 

Ai, Latgale, tu mīļa, dārgā,

Tev vajadzīgas sievas tādas,

Kas rudzu maizi izcept var,

Lai smaržo tā kā pavasara ziedi.

 

Ai, Latgale, tu mīļā, dārgā,

Tev vajag meitenes un zēnus,

Kas sapņot prot un priecāties par dzīvi,

Lai Līgo naktī kāzas skanēt var.

 

Ai, Latgale, tu mīļā Māras zeme,

Tev vajadzīga stipra, kupla saime,

Kas bēnus audzina un darbam radina,

Lai bērnu bērni slavināt mūs var.

 

Елена Сташуле

Живёт в Каунатской волости. Занимается

разведением и воспитанием лошадей.

В альманахе публикуется впервые.

 

Племенная книга

Я племенную книгу в полночи листаю,
И в свете электрическом видны
Махорки след и карандаш чернильный,
И капли от свечи - приметы старины.
Что думал тот, кто помечал страницы?
Зачем чертил кресты? В чем подводил итог?
Три восклицательных перед кобыльей кличкой.
Три вопросительных под жеребцом «Восток»?
Глаза уже болят, часы считают время,
А я не в силах спать - мне в тишине ночной
Настойчиво велят былые поколенья
Их опыт изучать, забыв про свой покой.
В Латгалии зима, и снега по колено,
За ней придет весна. И будет так века,
Пока жует в хлеву накошенное сено
Крестьянский верный конь - потомок рысака!

Пахари

Май сорок третьего. Солдат вернулся с фронта.
Комиссовали - парень без ноги…
А тот - кавалерист, держался гордо
И весело: “Так чище сапоги!”
Вернулся на коне. Красавец белый
Привез его домой - в Латгалии беда:
Сироты, вдовы, голод и бесхлебье…
Страшней всего - не пахана земля!
НЕ пахана - не будет, значит, сжато.
Герой недолго дома отдыхал.
Коню сказал: “Так, братец, видно, надо!”
Протез  надел и в поле захромал.
Никто не знает, сколько было муки
В натруженных коленях и плечах,
Как ручки плуга врезывались в руки,
Как падал и тянулся на вожжах!!!
И так пять лет. Пшеница и картошка,
И по жнивью пахал, и целину,
Пока дела наладились немножко,
Пока не одолели ту войну!
Ну а потом, после войны разруха.
Опять не мог остаться не у дел -
То вдовы, то несчастная старуха…
Ну, кто запашет им земли надел?
Ещё пять лет. В глазах округи местной
Авторитетом был, богатырём:
Грудь в орденах, накаченные руки!
И как справлялся он с таким конём!?
Ему узду надеть и то не можно,
Вручал  полковник  где-то над Днестром.
Он потному красавцу врал безбожно:
Закончим это поле, отдохнём.
Их труд святой окончился в апреле -
Большую мину потревожил плуг…
И жаворонок замолчал на трели.
И над воронкой встали те вокруг,
Кого они спасли. Огромный камень
Тащили трактором, чтоб издали видать!
Их именами разделять не стали,
Да и вообще не стали разделять!
На камне, чтобы с поля не убрали,
Обычной синей краской просто в ряд,
Заплаканные люди написали:
Не убирать. Здесь  ПАХАРИ лежат.
Прошли года. И молодой художник
У камня много думал, вспоминал.
Потом по камню резал осторожно -
Из детства образ их передавал.
Под надписью добавил только даты.
Разборчиво, красиво буквы в ряд,
Как ровно на парад встают солдаты:
"Не убирать. Здесь ПАХАРИ лежат".

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Дорогие друзья!

 

В эти дни постоянный автор альманахов «Резекне», член Международной ассоциации писателей, член Российского Союза писателей Ольга Боровикова отмечает свой юбилей, с чем мы её от всего сердца и поздравляем!

Духовный потенциал каждого человека требует своего воплощения в том или ином творчестве. Ольга нашла это воплощение в поэзии, и вот уже много лет радует своих читателей прекрасными стихами, оригинальными и содержательными прозаическими миниатюрами.

Познакомиться с творчеством поэтессы можно не только в альманахах, но и на международных порталах Stihi.ru и Proza.ru

К своему юбилею Ольга издала первую книжку со стихами для детей «Рексик, Марсик и другие».

Автор с доброжелательной улыбкой вовлекает юных читателей в удивительное знакомство с миром окружающей природы, обращая внимание детей на нравственные моменты общения с этим миром – ты в нём не один, и с этим надо считаться.

Впереди у Ольги новые книги, новые встречи с читателями, пожелаем ей творческих успехов и благодарных читателей.

А сейчас предлагаем вашему вниманию несколько стихов из новой книжки:

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели!

 

В эти дни Латгалия отмечает столетие Латгальского конгресса, который принял решение о независимости Латвии и вхождении Латгалии в состав Латвии.

Одним из инициаторов и активных организаторов Конгресса был священник, политический деятель, литератор Францис Трасунс, который всю свою жизнь посвятил простому народу, мечтал о том, чтобы латгальцы свободно и достойно могли жить и трудиться на своeй земле.

К сожалению, он этого так и не увидел.

Предлагаем вашему вниманию два стихотворения Франциса Трасунса на эту тему в переводе на русский, болгарский и украинский языки.

 

 

FRANCIS TRASUNS

(1864 – 1926)

 

Latgaliešu un latviesu kultūras un garīgais darbinieks,

izcilākais politiķis, viens no ievērojamākjiem latgaliešu

nacionālās atmodas darbiniekiem, Latvijas apvienošanās

idejas iniciators.

Dzimis Latgalē, Sakstagala pagasta Kolnasātas mājās.

 

Латвийский католический священник, магистр богословия, политический деятель, литератор.

Жил в Резекненском крае, в Сакстагалсе.

В 1906 году был членом Государственной Думы России.

В 1917 году один из активнейших организаторов конгресса латышей

Латгалии за независимость Латвии и вхождение Латгалии

в состав Латвии.

Депутат I и II Сеймов Латвийской Республики.

 

Латвийският поет, богослов, публицист и политически деец Францис Трасунс (Франц Станиславович Трасунс) е роден на 4/16 октомври 1864 г. в с. Колнасата, Витебска губерния, сега в Резекненския край. Завършва немска католическа гимназия (1883 г.), католическа семинария (1887 г.) и Духовната академия в Санкт Петербург (1891 г.). Ратува за независимостта на Латвия и за влизането на историко-културната област Латгалия в състава на Латвия. Владее 9 езика. Член е на Държавната дума на Русия (1906 г.), член е на временния съвет на латишска Латгалия (1917 г.), ръководител е на департамента по латгалски дела (1920 г.), депутат е в Сейма на Латвия (1922-1926 г.). Основател и издател е на сп. „Zemnika draugs” „Друг крестьянина” и в. „Zemnika bolss” „Голос крестьянина”. Съосновател е на Латишското музикално общество (1903 г.) и на първия латгалски театър (1907 г.). Автор е на учебника „Грамматика латышского языка для латгальцев”, на книги, монографии и публикации с поезия, литературознание, фолклор и публицистика. Умира на 6 април 1926 г. в гр. Рига, Латвия.

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Латгальский поэтический вестник

Резекненский поэтический вестник

 

Уважаемые читатели!

 

Приближается Всемирный день поэзии. Для резекненских поэтов стало доброй традицией встречать его вместе с работниками библиотек города и края.

В этом году такая встреча состоится 15 марта в 10.00 в зале краевого самоуправления. Участвовать в ней могут все желающие. Будут звучать новые стихи, общение с читателями, знакомство с новыми книжками.

А сейчас предлагаем вам стихи резекненских авторов:

 

 

Резекненский поэтический вестник