Дорогие друзья!


В Резекне уже много лет успешно работает творческая группа литераторов, которую объединяет литературно-художественный альманах «Резекне». Вышло семнадцать ежегодников с общим количеством авторов более двухсот человек. Состав авторов постоянно меняется, но у всех есть возможность реализовывать свой духовный потенциал и каждый год публиковать лучшие работы в коллективном сборнике.

За эти годы альманах стал не просто книгой, он стал живым организмом, объединяющим людей разных национальностей и убеждений, он многогранен, разнообразен по поэтическим пристрастиям и по уровню их воплощения. В альманахе отражаются широкие международные связи наших авторов, взаимный интерес к творчеству поэтов, живущих в разных странах, что позволяет нести доброе слово о нашей родине далеко за её пределы и формирует положительный образ Резекне, как города с высоким уровнем демократических принципов.
Но главным достоинством альманаха, по-прежнему, является живое, искреннее, поэтическое слово о горячо любимой земле, о дорогих сердцу каждого латгальца уголках своей родины и о высочайшем чувстве всеобъемлющей любви, у истоков которой стоят незыблемые основы общечеловеческой нравственности и культуры.

Альманах стал важной традицией в жизни города и края, но рождаются новые идеи, новые замыслы, растёт число участников сборника, он становится всё объёмнее и популярнее.  Поэтому, чтобы дать возможность авторам чаще публиковать свои работы, родилась идея открытия своего сайта в Интернете, где читатели смогут постоянно знакомиться с творчеством резекненцев и предлагать лучшие работы в будущий альманах. Здесь будет размещаться актуальная информация для авторов и читателей, будет много фотографий, знакомство с новыми авторами, с творчеством наших гостей.

Ещё одним важным фактором открытия сайта является постоянный интерес читателей к возможности приобрести альманах в книжном магазине.  По словам заведующей магазином, читатели постоянно спрашивают наш сборник, особенно после выхода свежего ежегодника. В продажу он не поступает, но в электронном виде альманах будет доступен всем желающим.

Конечно, мы так же будем сотрудничать с нашими основными источниками информации – газетами «Резекненские Вести» и «Панорама Резекне», без публикации в которых,  работы в альманах приниматься не будут, но своя страница в Интернете позволит общаться более широкому кругу авторов и читателей для знакомства с творчеством наших земляков. Особенно это относится к молодому поколению, которое не представляет современной жизни без Интернета, и мы надеемся, что такое общение позволит им больше узнавать о наших поэтах, художниках, музыкантах, о людях, кто создаёт и формирует общественное мнение в городе и крае, чем живёт творческая молодёжь и что волнует людей старшего поколения.

Из глубины веков доходят до нас вещие слова: «Не время проходит – проходим мы». Как мы пройдём свой путь, что оставим в отпущенном нам времени, зависит только от нас самих. Хочется верить, что наши альманахи будут достойно представлять в будущем современное поколение резекненских поэтов.
 

Составитель альманахов и руководитель рабочей группы сайта Аlmanah-Rezekne.lv

Ольга Орс

 

 

Dārgie draugi!

 

Rēzeknē jau daudzus gadus veiksmīgi darbojas literātu radošā grupa, kuru apvieno literāri –mākslinieciskais almanahs ,,Rēzekne’’. Ir iznākušas septiņpadsmit gadagrāmatas.Tajās ir publicējušies vairāk nekā divsimt autoru. Autoru sastāvs mainās, taču visiem ir iespēja atklāt savu garīgo potenciālu un katru gadu publicēt savus labākos darbus kopkrājumā.

Šo gadu laikā almanahs ir kļuvis par dzīvu organismu, kas apvieno dažādu tautību un pārliecības, dažādu poētisko vēlmju un mākslinieciskā līmeņa cilvēkus. Almanahā atklājas autoru starptautiskā sadarbība un savstarpējā interese par dzejnieku daiļradi. Tas ļauj labajam vārdam izskanēt tālu aiz mūsu Dzimtenes robežām, tādējādi veidojot pozitīvu Rēzeknes tēlu.

Taču galvenā almanaha vērtība joprojām ir dzīvais, patiesais, poētiskais vārds par kvēli mīlēto zemi, par katra latgalieša sirdij tuvām un mīļām savas Dzimtenes vietām un par cilvēces visaugstākajām jūtām – mīlestību, kas ir nesatricināmais tikumības un kultūras pamats.

Almanahs ir kļuvis par novada un pilsētas kultūras dzīves tradīciju, tas ir arvien biezāks un populārāks. Rodas jaunas idejas, jaunas ieceres, lielāks kļūst  krajuma dalībnieku skaits.

Tāpēc, lai radītu iespēju autoriem biežāk publicēt savus darbus, radās ideja izveidot interneta vietni, kur lasītāji pastāvīgi varēs iepazīties ar rēzekniešu daiļradi un piedāvāt labākos darbus nākošajam almanaham.Te autoriem un lasītājiem būs ievietota aktuāla informācija, būs daudz fotogrāfiju, varēs iepazīties ar ciemiņu un jauno autoru daiļradi.

Vēl viens svarīgs iemesls interneta vietnes atvēršanai ir lasītāju nerimstošā interese un vēlme almanahu iegādāties grāmatu veikalā. Kā teica grāmatu veikala vadītāja, lasītāji pēc kārtējā kopkrājuma izdošanas vēlas to iegūt savā īpašumā. Grāmata veikalu plauktos nenonāk, taču elektroniskā veidā almanahu būs iespējams lasīt visiem.

Mēs turpināsim sadarboties ar mūsu galvenajiem informācijas avotiem –avīzēm ,,Rēzeknes Vēstis’’ un ,,Rēzeknes Panorāma’’. Bez publicēšanās šajos laikrakstos darbi almanahā netiks pieņemti.

Lappuse internetā ļaus sadarboties daudz plašākam autoru lokam, un lasītāji varēs iepazīties ar mūsu novadnieku daiļradi. It sevišķi tas ir svarīgi jaunatnei, kas savu dzīvi neiedomājas bez interneta. Mēs ceram, ka šāda saskarsme ļaus vairāk uzzināt par mūsu māksliniekiem, dzejniekiem, mūziķiem –ļaudīm, kas rada un veido sabiedrības viedokli par pilsētu un novadu. Radīsies iespēja uzzināt, kas nodarbina radošās jaunatnes prātus, kas uztrauc vecāko paaudzi.

No senmūžiem skan viedie vārdi: ,,Ne laiks aiziet – mēs aizejam’’. Kā mēs veiksim savu dzīves ceļu, ko radīsim mums atvēlētajā laikā, tas ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Gribas ticēt, ka arī nākotnē almanahi būs tie, kas iepazīstinās ar Rēzeknes dzejniekiem.

 

Alamanahu sastādītāja un interneta vietnes almanah-rezekne darba grupas vadītāja

Olga Ors  (Līvijas Liepdruvietes tulkojums)

 

 

Рабочая группа сайта:
 

Ольга Афанасьева – руководитель группы – общие вопросы разработки сайта, связи с общественностью, авторами и читателями; публикация стихов на русском языке, обобщение актуальной информации.
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Ливия Смирнова -  ответственная за публикацию произведений на латышском и латгальском языках, обобщение актуальной информации;
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Дмитрий Захаров -  разработка, дизайн сайта almanah-rezekne.lv, техническая поддержка;
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

Павел Сорокин -  компьютерный набор, фотографии;

 

 

 

Уважаемые читатели! Сайт находится в стадии разработки, поэтому просим все предложения направлять в рабочую группу по указанным электронным адресам.